Waarrom trainingen bij de Evikazia Groep?

Evikazia Groep pakt trainingen anders aan dan veel landelijke trainingsbureaus. Bij ons geen dagen hotel of hei waarin je overvoerd wordt met informatie. Het effect is dan een piek waarvan gemiddeld niet meer niet meer dan 20% van het geleerde overblijft.

Zonde. Daarom pakken wij dat anders aan!

Het onbewuste brein

Wij houden rekeningen met de werking van het brein: waarom denken en handelen we zo? En wat heeft onze communicatievoorkeur daarmee te maken? En hoe doe jij dat?

Ons brein heeft tijd nodig om nieuwe vaardigheden of inzichten te laten inslijten als automatisme. En dat duurt tenminste 21 dagen. Vergelijk het met het halen van je rijbewijs: je beheerst het voertuig, maar dat wil niet zeggen dat je al vlekkeloos kunt schakelen in alle situaties. Met onze ESKIPAN©methode houden we dan ook rekening met de tijd die jouw brein nodig heeft om alle nieuwe inzichten te verwerken en toe te passen.

We geven inzicht in jouw persoonlijke communicatievoorkeuren: jouw manier van denken, handelen, communiceren, analyseren. En in die van anderen.

Waar wij goed in zijn?

Kort gezegd: in het aanleren van communicatievaardigheden in combinatie met de werking van je brein.

Ons doel is dat jij inzicht krijgt in je eigen communicatievoorkeur, denkwijze en op welk niveau je beslissingen neemt. En wat daar het effect van is op anderen zowel de valkuilen als de sterktes.

En natuurlijk hoe dat jij bij jouw gesprekpartner de communicatievoorkeur kan herkennen. Daardoor kun je beter aansluiten bij zijn (of haar) communicatiestijl en loopt de communicatie een stuk soepeler.

Onze trainingen passen NIET bij jou als je:

  • je fijn voelt bij een intake met behulp van een digitale vragenlijst waar je maatschappelijk gewenste antwoorden kan invullen of moet kiezen uit één stelling terwijl ze jou allebei niet aanspreken;
  • gelooft in trainingen met standaard modules en een vaste inhoud en een grote kans dat die niet (helemaal) aansluit bij wat jij nodig hebt;
  • denkt dat alle communicatieve vaardigeheden bij elke persoonlijkheid passen;
  • rekent op een op voorhand vaste duur van het traject.


Waarom een training bij Evikazia Groep?

  • Deelnemers kunnen vanaf de eerste sessie het geleerde direct in de praktijk toepassen.
  • Een sessie duurt 2 tot 3 uur met een interval van 3-4 weken zodat je brein de tijd krijgt om te automatiseren.
  • Tussentijds mag je de trainer altijd benaderen met praktijkvragen. Binnen 21 dagen geen vraag? Dan benadert de trainer jou om je scherp te houden!
  • We geven training op locatie of een andere locatie naar wens.
  • Na het trainingstraject krijg je 3 maanden borgingstijd waarbij trainer en deelnemer een gesprek kunnen analyseren of een belangrijk gesprek of belangrijke presentatie kunnen voorbespreken.
  • Onze trainingen zijn een combinatie van rationele vaardigheden (technieken) en inzichten hoe het onbewuste brein functioneert.